Særligt sensitive mennesker

Jeg er mor til en datter, som er særligt sensitiv. Jeg har nu 25 års erfaring i som forældre at lære at kunne forstå og møde mit barn, der hvor hun er. Der, hvor hun har brug for at blive mødt. Jeg har gjort mange fejltrin i hendes opvækstår, og i dag kan jeg sammen med hende reflektere og respektere, at hendes grundlæggende personlighedstræk er; særligt sensitiv. Jeg ved, hvad det vil sige, som forældre at kæmpe for at omverdenen også respekterer den særligt sensitive og ikke fordømmer eller dømmer personen for at være doven, ikke kunnne tåle mange aktiviteter, være kedelig i sociale sammenhænge eller på andre måder skille sig ud. At være særligt sensitiv er en særlig og unik evne til at føle, fornemme og sanse verden. Vi, som ikke er det, skal blot lære at se disse fantastiske personer med deres personligheder, som en smuk og dejlig gave at have omkring os hver dag.

Læs også:  ”De 12 Jeg-funktioner anvendt i praksis”