Sorg

Sorg bringer os i berøring med vores egen sårbarhed. Måske kender du slet ikke dig selv og din egen sårbarhed og du bliver skræmt over din egen mangel på at håndtere alle de store følelser, som kommer i spil inde i dig selv som følge af sorgen.

Måske er det første gang i dit liv, du oplever det at miste noget eller nogen, du har kær.

Måske står du for første gang ansigt til ansigt med døden og føler dig magtesløs og totalt lammet i den virkelighed, du lige nu er en del af.

Måske har du mest af alt lyst til at løbe langt væk for ikke at se virkeligheden og sorgen i øjnene.

Flugt, er en hel normal reaktion i forhold til den afmagt, fortvivlelse og angst, som kommer i sorgens kølvand.

Flugt kan handle om troen på, at du kan arbejde dig ud af sorgen, træne dig ud af sorgen, måske begynde et forbrug af alkohol, røg, cambling.

Ingen kan løbe fra sorgen, men du kan i stedet tage vare på den.

Vrede giver et tomrum

Hvad er sorg?

På et eller andet tidspunkt vil de fleste opleve en sorg i deres liv. Denne naturlige tilstand opstår ofte i forbindelse med at miste noget eller nogen, som man har været følelsesmæssigt knyttet til. Det kan for eksempel være i forbindelse med en skilsmisse, tabet af en nærtstående eller mistet evne til at arbejde.

Sorg er en smertefuld tilstand, hvor man kan opleve både dyb tristhed, fortvivlelse eller vrede. Man kan også få det fysisk dårligt i form af manglende appetit, hovedpine eller overvældende træthed.

Typer af sorg     

  • Naturlig sorg.
  • Forsinket sorg.
  • Undgået sorg.
  • Kronisk sorg.

Sorg er sammensat af flere elementer:

  • Intens dyb smerte.
  • Store og helt ustyrlige følelses udbrud.
  • Tabet i sig selv, job, skilsmisse, økonomiske udfordringer.
  • Ambivalensen inden i dig fra før tabet og nu efter det faktisk er sket (identitetstab, tab af førlighed).
  • Måske svære skyldfølelser i forhold til ikke at have været nok sammen med det menneske man har mistet og ikke at have gjort nok.
  • Mange farveller – til partner – til børn – til fremtid – til drømme.

Hvordan arbejder man med sorg?

At arbejde med sorg kan være en længerevarende proces, da det kan være svært at slippe det, man savner og svært at se fremad. Med tiden bliver det ofte muligt at acceptere det tab, som man har oplevet, og man begynder så småt at acceptere sin nye livsstil og have mere fokus på fremtiden. Sorgen vil aldrig forsvinde helt, men så længe man formår ikke at lade den dominere sit liv og man lærer at leve med den, så er alt godt.

For nogen kan det være ekstra svært at komme videre. Sorgen kan være med til at dominere ens liv efter tabet, og man kan have svært ved at leve og vænne sig til en ny livssituation. I sådan en situation, kan det være en god ide at søge hjælp hos en psykoterapeut og starte i sorgterapi.

Hvad kan jeg som psykoterapeut hjælpe med i forhold til sorg?

Som psykoterapeut kan jeg bistå dig og støtte dig i din sorgproces, så du får de bedste vilkår. Det kan være svært at snakke om det og det kan være svært at rumme alt andet, hvis man netop har mistet en eller noget, der stod en nært og man er ramt af sorg. Her, kan jeg gennem samtaleterapi hjælpe dig med at bearbejde sorgen. I terapien taler vi om savnet, tabet eller de følelser, som hører med. Ofte oplever vi, at der i forbindelse med sorg opstår andre psykiske problemer såsom angst og depressive symptomer. Generelt, kan jeg hjælpe dig med at få bearbejdet sorgen, så den fylder mindre i din hverdag. Du lærer at acceptere tabet og lærer at give dig selv plads til at kunne glæde dig over de gode minder.

Sorg skal tages alvorligt og bearbejdes

Som mennesker har vi brug for at tage os af vores sorg, være sammen med den og bearbejde den. Sorg har ikke brug for at blive negligeret eller undertrygt.

Sorgen har brug for accept og anerkendelse, sorg har sin fulde berettigelse i forbindelse med tab af enhver henseende.

Samtidig har vi også brug for at kunne komme os ovenpå sorgen. Vi må alle være glade i livet. Vi har alle ret til at komme videre i livet til trods for, at sorgen kan ramme os.

Ubearbejdet sorg, kan blive til kompliceret sorg, som ofte bringer isolation med sig eller en kronisk bitterhed og manglende tiltro til at livet, og til at andre omkring os, fortsat vil os det godt.

Vrede og voldsomme uretfærdighedsfølelser kan fylde os op, og vi kan have svært ved at se, hvordan vi nogensinde kommer videre i vores liv.

Sorgprocesser er aldrig ens.

Sorgbearbejdning er altid individuel, da ingen sorgprocesser er ens. At få italesat alle de store og svære følelser, at have fornemmelsen af at alle følelser er tilladte og bliver rummet, giver ofte en forløsning og en frisættelse inde i dig. At dele din sorg over dit tab er væsentlig, for at kunne give slip på en konstruktiv og sund måde.

Det handler ikke om, at du skal glemme, det handler om det sunde i, at du forholder dig til kendsgerninger, virkelighed og samtidig have stor respekt for sorgen og omfanget af den i dig.

Terapi kan hjælpe dig med at komme videre fra din sorg

Sorg er en naturlig del af livet, og de fleste kommer med tiden igennem det – også selvom det kan føles uoverskueligt og være ekstrem hårdt, mens man står i situationen. Føler man sig fastlåst i sorgen, kan det være en god ide at søge professionel hjælp hos en psykoterapeut for at få den rette hjælp til at komme videre. Den rette hjælp vil ofte fremskynde bearbejdningsprocessen og forbedre din tilstand.

Hvis du føler, at du kan nikke genkendende til noget af det skrevne eller du står midt i en sorg, er du meget velkommen til at kontakte mig på 23 44 16 02 eller sende mig en mail til connie@jegindsigt.dk.