Ensomhed

Ensomhed er en følelse af at være ufrivilligt alene. Man kan sagtens være alene i lang tid uden at føle sig ensom, men det betyder rent faktisk også, at man godt kan føle sig ensom, selvom man har mennesker omkring sig.

De fleste kender til følelsen af ensomhed og langt de fleste oplever ensomhed på tidspunkter i deres liv – enten i kortere eller i længere perioder. Mange føler sig alene, fordi de går med deres tanker og følelser, som kan være svære at komme ud med. Ensomhed er ofte beskrevet, som følelsen af manglende gensidighed af at være isoleret, at mangle social støtte, at føle sig usynlig eller følelsen af, at ingen forstår, hvordan du har det.

Du kan her blive klogere på, hvad ensomhed er? Hvad forskellen er på at være alene og føle sig ensom? Hvordan ensomhed føles? Hvad ensomhed kan skyldes? Og meget mere omkring ensomhed kan du finde svar på i dette indlæg.

Vrede giver et tomrum

Hvad er ensomhed?

Ensomhed er en ubehagelig følelse, som kan være meget smertefuld. Det er en følelse, der opstår, når et menneske ikke får opfyldt sine sociale behov, nærhed og nærvær. Det kan både være fordi, man ikke føler, at man har relationer og venner nok. Det kan også handle om, at nærheden og dybden i relationerne ikke er tilstrækkelig stærk. At man ikke føler sig tæt nok på andre mennesker til at indgå og dele vigtige samtaler, og at man ikke føler tilstrækkelig samhørighed, som er vigtigt for langt de fleste.

Alle kan blive ramt af ensomhed, men vores behov for at være sociale og for at være sammen med andre, varierer fra person til person. Det er derfor også meget forskelligt, hvad der får en person til at føle sig ensom.

 

Ensomhed er særligt kendetegnet ved:

 • Mangel på nære venskaber
 • Følelser som tomhed, isolation, tristhed og smerte
 • At være uønsket, alene eller at føle sig ensom i samvær med andre
 • Et savn efter tæt forbundethed og fortrolighed til andre
 • En oplevelse af at stå udenfor fællesskabet og et fravær af samhørighed og tilknytning

Hvordan føles ensomhed?

Ensomhed kan føles på forskellige måder. Nogle beskriver det som en tomhedsfølelse, mens andre beskriver, at ensomhed giver et fysisk udtryk som ondt i maven eller stikken i brystet. Der er koblet mange beskrivelser til ensomhedsoplevelsen og fælles for dem alle er, at det er en meget pinefuld og ubehagelig følelse, og mange føler sig efterladt i ensomheden.

En hyppig forbindelse til ensomheden er følelsen af skam og skyld. Det kan opleves som flovt og skamfuldt at føle sig ensom, og netop derfor er der mange, der gemmer ensomheden væk og går med den alene uden at stå ved den eller uden at tale om den. Det er i sig selv skamfuldt, da den skjulte og gemte ensomhed kan være svær at komme til livs. Ensomhed kan komme til udtryk gennem:

 • Tristhed
 • Vrede
 • Irritabilitet
 • Isolation
 • Nervøsitet
 • Nedsat lyst og energi til sociale arrangementer
 • Symptomer på depression og angst
 • Lavt selvværd
 • Tavshed

 

Mistrivsel relateret til ensomhed kan også vise sig ved en række fysiske symptomer, herunder blandt andet:

 • Ondt i maven
 • Hovedpine
 • Stikken i brystet
 • Søvnproblemer
 • Ondt i muskler
 • Nedsat appetit og sult fornemmelse
 • Overspisning
 • Vægttab/ vægt øgning

 

Der ses en sammenhæng mellem ensomhed og symptomer på depression. Her kan depressionssymptomer forstærke følelsen af ensomhed og omvendt. Både ensomhed og depression kan være forbundet med usikkerhed og vanskeligheder i forhold til social kontakt med andre mennesker. Det kan derfor ofte være svært at finde ud af, hvad der ligger til grund for de symptomer, den enkelte person oplever. Depressive tanker kan føre til overdrevne negative fortolkninger af en selv og af andre i sociale sammenhænge. De kan således være med til, at man måske fravælger at være social.

Hvornår er man ensom?

Ensomhed er ikke det samme som at være alene. Du kan sagtens være alene uden at føle dig ensom – og ensom med mennesker omkring dig. Ensomhed er, når vi ufrivilligt er alene og vi mærker behovet for at være sammen med andre, ikke bliver dækket. Alle mennesker har brug for et socialt netværk og et socialt liv, hvor vi oplever samhørighed. Særligt i ungdomsårene er behovet for fællesskaber særligt vigtige. Fællesskab med andre unge er med til at skabe et meningsfuldt og sjovt ungdomsliv, som er med til, at dannelsen af en voksenidentitet bliver nemmere, og med til at den naturlige løsrivelse fra forældrene er nemmere.

Forskellen på alenehed og ensomhed er vigtig for at kunne skelne mellem alenehed som et objektivt forhold, hvorimod ensomhed er en subjektiv følelse. Alenehed omfatter antal sociale kontakter og social isolation, hvorimod ensomhed kan opleves uafhængigt af antal sociale kontakter og er følelsen af social isolation. At ensomhed på denne måde kan være svær at genkende på noget ydre, kan forstærke en indre oplevelse af isolation.

Social isolation

Når man er social isoleret og hele tiden kan sidde og se på andres festlige, farverige og sociale liv på Instagram, Snapchat og Facebook, bliver man hurtigt tilskuer til andres liv, og kommer derved til at overtænke alt, hvad man gør, når man er sammen med andre. Det i sig selv kan gøre det meget svært og akavet at være sammen med andre, og man bliver automatisk dårligere til det sociale.

Er man usikker på sig selv, når man er sammen med andre, kan det være svært at være til stede i samtalen. Det mærker den eller dem, man er sammen med, og vedkommende kan føle, at man ikke er interesseret i at tale, hvorfor de hurtigt vil afslutte samtalen.

Social isolation er altså selvforstærkende, fordi man hurtigere bliver dårligere til at være sammen med andre og oftere får dårlige erfaringer, når man endelig prøver at kontakte andre, hvilket får én til at trække sig endnu mere tilbage.

Når vi isolerer os grundet ensomheden, er det en forsvarsstrategi, som vi benytter os af. Desværre virker den destruktivt frem for konstruktivt og vi ender derfor ofte i mistrivsel.

Hvad er ensomhed hos unge?

Som menneske, og særligt som ung, betyder det meget at føle sig, som en del af et fællesskab, og oplevelsen af at være udenfor, ved alle, der har prøvet det, er smertefuldt og måske endda skamfuldt. Det er let at miste troen på sig selv og blive i tvivl. Følelser som Instagram, Snapchat, Facebook og andre sociale medier med deres selektive gengivelse af virkeligheden nemt kan forstærke.

Mennesket er et socialt væsen, og vi har et behov for at føle en forbundethed til andre mennesker. Oplever vi ikke, at vi er forbundne eller får tilfredsstillet vores behov for social kontakt, kan følelsen af ensomhed opstå. Ensomhed kan være ganske smertefuld. Kortvarig ensomhed er helt normalt og ganske harmløs, mens langvarig ensomhed derimod svarer til en stresstilstand for kroppen, som på længere sigt kan have negative konsekvenser for helbredet.

Hvad er ensomhed hos ældre?

Ensomhed er stigende blandt ældre, som føler sig ensomme i hverdagen. Mange risikerer at få diverse skavanker, når de bliver ældre, som gør, at man ikke længere har mulighed for at komme ud og være en del af et fællesskab. Andre mister måske deres partner eller en anden nær relation gennem mange år, som gør, at man ikke længere rigtig har den samme sociale relation til andre som tidligere.

Mister vi vores partner eller en anden tæt relation, og ikke har kontakt til børn, børnebørn eller andre, så kan vi føle os alene og have svært ved at komme ud blandt andre mennesker. For mange kan det virke grænseoverskridende pludselig at skulle komme alene til en fest eller andre sociale arrangementer, når man har været vant til at være to.

Ensomhed kan have vidtrækkende konsekvenser, for dem det rammer. Det kan påvirke livskvalitet, trivsel og selvværd.

Forskellen på at være alene og føle sig ensom

De fleste af os kender til at have behov for at være alene, uden at skulle forholde sig til og tage hensyn til andre mennesker. I sådan en situation er det et ønske om alenetid. Derimod er det at være ensom typisk uønsket. Der findes mange former og dybder indenfor ensomhed, men fælles for dem alle er, at de er smertefulde. Det gør ondt at være ensom, og det er heri, der ligger en stor forskel i at være alene og at være ensom. At være alene er ofte selvvalgt, mens det at være ensom typisk er uønsket. Selvom du ikke er alene, kan du sagtens føle dig ensom.

For nogle mennesker er ensomheden blot en kort og trist periode, men for mange kan det desværre være en livslang lidelse, som hvis vi fornægter dens tilstedeværelse forringer vores livskvalitet. Hvis ensomhed ikke bliver taget hånd om, kan det føre til andre lidelser som for eksempel depression og angst. Med den rette hjælp kan du få hjælp til at bryde ud af ensomheden, bryde med isolationen.

Hvem oplever ensomhed?

Ensomhed selekterer ikke mellem mennesker og kan ramme alle. Unge, gamle, rige og fattige.

Ældre og ensomhed

Der er en stor repræsentation af ensomhedsfølelse blandt ældre. Det kan eksempelvis være en aldrende person, hvis omgangskreds ikke er så stor, som den har været eller hvor fysikken sætter sin begrænsning for det udadvendte og sociale liv. Det meste af tiden tilbringes måske primært alene, selvom det ikke er et ønskværdigt valg.

Unge og ensomhed

Mange unge er ramt af en ensomhedsfølelse. Sommetider er det tydeligt, hvis en ung er ensom, men lige så ofte sker det, at ensomheden ligger gemt, da den unge tager en facade på. Mange unge som kæmper med ensomhed, snyder på den måde at forstå, at de fremstår udadvendte og sociale, mens følelsen indadrettet er en helt anden. Indeni føles tomheden og den pinagtige ensomhedsfølelse.

Ensomhed og sociale medier

Sociale medier spiller en stor rolle – særligt for unge med ensomhed. Instagram, Snapchat og Facebook er nærmest blevet et vindue til andres ”perfekte” liv, og der har man virkelig tid til i det skjulte at beskue andres liv og sammenligne det med sit eget. Det kan sætte tanker i gang som:

 • ”Nu er de sammen og jeg er ikke inviteret med.”
 • ”Alle andre ved, hvordan man skal være social. Det gør jeg ikke.”
 • ”Alle andre har det bare fedt – går til fest, er sociale, har kærester osv. – og jeg kan ikke finde ud af noget som helst.”

Mange glemmer bare, at det ikke er virkeligheden, der bliver vist på de sociale medier. Billederne på Facebook, Instagram og Snapchat er her og nu billeder af en iscenesat virkelighed. Det er et misvisende vindue at kigge ind ad, hvis man bruger det til at sammenligne sit eget liv.

Hvad kan ensomhed skyldes, når man er ung?

Der kan være mange grunde til, at man føler sig ensom. Det kan både være en konsekvens af decideret at være blevet lukket ude af andre igennem længere tid, eller at man selv har trukket sig tilbage fra fællesskabet.

Ensomhed kan også være opstået i barndommen. Måske fordi man er flyttet meget og har haft svær ved at etablere nye venskaber. Det kan også være, at man har haft en anderledes baggrund end sine jævnaldrende, har følt sig meget usikker eller decideret er blevet mobbet og holdt udenfor.

I ungdomsårene kan ensomheden især opstå, hvis man ikke føler, at man kan være med i fællesskabet, der ofte omhandler fester, kærester og alkohol. Det kan også være, at man selv vælger at trække sig fra andre, fordi man har det svært med sin krop eller oplever andre svære ting som for eksempel forældres skilsmisse.

Når man starter på en videregående uddannelse, kan man også ofte føle ensomhed, fordi man måske ikke kender nogen eller er flyttet til en ny by for at studere. Når man starter på en ny uddannelse, er der en lang række forskellige ting, man skal forholde sig til, samtidig med at man skal lære at bo alene, lære hvordan man studerer og forholde sig til nye omgivelser og personer. Det kan godt være meget overvældende og forårsage, at man ikke orker at række ud og skabe nye relationer, selvom man i bund og grund gerne vil.

14 gode råd til at overvinde ensomheden

 1. Tal med nogen om hvordan du har det
 2. Forstå din ensomhed
 3. Vær rummelig overfor dig selv
 4. Lav frivilligt arbejde
 5. Øv dig i at tage initiativ
 6. Lær at smalltalke
 7. Find en hobby
 8. Få et kæledyr og giv det omsorg
 9. Opsøg ligesindede der har det som dig evt. på nettet og skab et fællesskab sammen med dem.
 10. Bliv klogere på, hvorfor du føler dig ensom. Så er det nemmere at handle på det.
 11. Lav en plan for, hvad du konkret kan prøve for at møde andre.
 12. Gå ud i naturen
 13. Gør de ting du drømmer om, men holder dig fra, fordi du føler dig ensom
 14. Opsøg råd og hjælp, hvis du føler dig ensom

Få professionel hjælp til at komme ud af din ensomhed

Føler du, at du kan nikke genkendende til ovenstående og har du brug for hjælp til at komme ud af ensomheden, så er du velkommen til at kontakte mig på telefon eller sende en mail til connie@jegindsigt.dk. Som psykoterapeut tilbyder jeg professionel støtte, til dig der føler dig ensom.

Ofte stillede spørgsmål

Ensomhed er en følelse af at være ufrivilligt alene. Ensomhed er at isolere dig fra virkeligheden og livet omkring dig. Ensomhed er et forsvar, en beskyttelses strategi, som i første omgang kan føles rart, fordi isolationen fritager dig fra at have kontakter med andre og derfor kan fritage dig fra at blive skuffet, måske føle dig mindre værd, ikke at skulle præstere over for andre.

Ensomhed er en ubehagelig følelse, der kan opstå, når et menneske har svært ved at stole på sit eget værd og som følge deraf ikke får opfyldt sine sociale behov og behov for nærhed og nærvær. Det handler ofte om, at de relationer vi har fået skabt til andre, ikke er de helt rigtige for os eller at vi har brug for at tage hele vores livssituation op til revision, fordi noget har forandret sig.

Ensomhed kan føles på forskellige måder. Nogle beskriver det som en tomhedsfølelse, mens andre beskriver, at ensomhed giver et fysisk udtryk som ondt i maven eller stikken i brystet. En hyppig forbindelse til ensomheden er følelsen af skam og skyld, en følelse af at stå udenfor og være forkert.

Ensomhed selekterer ikke mellem mennesker og kan ramme alle. Unge, gamle, rige og fattige. Der er stor repræsentation af ensomhedsfølelse blandt ældre, men mange unge og børn er også ramt af en ensomhedsfølelse.

Der kan være mange grunde til, at du føler dig ensom. Det kan både være en konsekvens af decideret at være blevet lukket ude af andre igennem længere tid, eller at man selv har trukket sig tilbage fra fællesskabet og det kan være en overlevelses strategi.

Der er flere forskellige måder at overvinde ensomhed på. Mange kan have gavn af, at tale med nogen om, hvordan du har det, være rummelig overfor dig selv, lave frivilligt arbejde, øve dig i at tage initiativ, lære at smalltalke, finde en hobby, få et kæledyr og give det omsorg, opsøge ligesindede, blive klogere på, hvorfor du føler dig ensom og hvordan din ensomhed er opstået, lave en plan for, hvad du konkret kan prøve for at møde andre, gå ud i naturen, gøre de ting du drømmer om, men holder dig fra, fordi du føler dig ensom, og opsøge råd og hjælp, række ud efter støtte, hvis du føler dig ensom.

Hvis du føler, at du kan nikke genkendende til ovenstående og har du brug for hjælp til at komme ud af ensomheden, så er du velkommen til at kontakte mig, Connie Skammelsen, på telefon eller sende en mail til connie@jegindsigt.dk. Som psykoterapeut tilbyder jeg professionel støtte til dig, der føler dig ensom.