Særligt sensitive mennesker; HSP

Er du særligt sensitiv?

Er du en person, der tænker mere over tingene og hurtigere bliver fyldt op i sind, og herved bliver overstimuleret? Har du en fornemmelse af, at du hurtigere bliver fyldt op af sanseindtryk i forhold til andre? Måske har dine omgivelser eller relationer i lang tid stemplet dig med karaktertræk som genert, introvert, stille og ikke særlig social? Så er du muligvis særlig sensitiv.

Særlig sensitivitet er en betegnelse for personer, der er fintfølende og evner at bruge deres sanser intens. Derudover bemærker de mere i deres omgivelser omkring dem, og reflekterer mere over tingene end andre.

At være særlig sensitiv indebærer, at man på den ene eller den anden side er mere følsom overfor sanseindtryk såsom lys, lyde, smerte og temperaturer, og på den anden side er man mere påvirkelig følelsesmæssigt. Som særlig sensitiv kan hverdagen føles udmattende og stressende, da der hele tiden er rigtig mange indtryk, som man skal forholde sig til og som skal bearbejdes.

Hos Jeg Indsigt tilbyder jeg støtte og hjælp i form af HSP behandling til personer, der lider af særlig sensitivitet. Jeg tilbyder at støtte dig i at blive bevidst om dine kompetencer, så du har mulighed for at vælge at bruge dem til at berige dit liv med i stedet for, at det sætter begrænsninger for dig.

Hvad er HSP?

HSP står for Highly Sensitive Person, hvilket på dansk kan oversættes til særligt sensitive personer. Her er der tale om mennesker, som ifølge psykologen Elaine Aron er mere en normalt følsomme overfor indre og ydre påvirkninger.

Her er der på den ene side tale om sanselige stimuli såsom lyde, lys og temperaturer og på den anden side tale om emotionelle påvirkninger. I korte træk betyder det, at du har lettere ved at blive overstimuleret i forhold til andre, der ikke er særligt sensitive.

HSP forekommer angiveligt hos 15-20% af børn, mens ca. en fjerdedel af alle voksne vil kunne genkende sig selv i kriterierne for at være særlig sensitiv.

HSP symptomer

Er du særlig sensitiv, betyder det, at du er født med et meget fintfølende nervesystem. Du tager generelt flere stemninger og indtryk ind, og bliver hurtigt overvældet og overstimuleret.

Du kan derfor have ekstra brug for at kunne trække dig og reflektere over alle de indtryk, som du har fået i løbet af dagen eller måske over de sidste par dage.

Det særligt sensitive karaktertræk er associeret med en række positive kvaliteter og udfordringer. Det er vigtigt at huske, at der er store individuelle forskelle på, hvad du kan genkende dig selv i.
Der findes en række fordele og udfordringer, som ofte er klassiske tegn på HSP symptomer.

Fordele ved det særligt sensitive karaktertræk:
 • Stor medfølelse og indlevelsesevne
 • God intuition
 • Sans for kreativitet
 • Evnen til fordybelse og koncentration
 • Fokus på detaljer
 • Stærk reflektionsevne
Udfordringer ved det særligt sensitive karaktertræk:
 • Lav stresstærskel
 • Lav selvværd/selvtillid
 • Øget bekymringstendens og skyldfølelse
 • Stille høje krav til sig selv
 • Risiko for hurtig overstimulering
 • Overvældes i høj grad af sanseindtryk samt tanker og følelser
 • Træthed, udmattelse, utålmodighed og irritabilitet
 • Svær ved at sætte grænser og kende sine egne behov

HSP diagnose

At være særlig sensitiv er et personlighedstræk, der ofte går i arv. Det er ikke en diagnose, men et grundtræk i din personlighed der betyder, at man har et mere fintfølende nervesystem end andre. Særligt sensitive har en større evne til at mærke og registrere andre menneskers humør.

Særlig sensitivitet skyldes individuelle forskelle i det enkelte menneskes nervesystem. I og med at trækket går i arv fra generation til generation, er der stor sandsynlighed for, at en af dine forældre eller bedsteforældre også har et mere fintfølende nervesystem.

Hos ca. hver femte person er nervesystemet ekstra følsom og modtagende overfor sanseindtryk. Denne sansebearbejdning kalder man HSP. Der findes altså ikke en HSP diagnose, som kan fjernes eller kureres, da den er biologisk betinget og indlejret i nervesystemet, men du kan med hjælp lære at håndtere den på bedste vis.

Selv om er særlig sensitiv, så tæller din mening

Fakta om HSP

 • 15-20% er særligt sensitive
 • 70% er introverte
 • 30% er ekstroverte
 • Personlighedstrækket er genetisk baseret
 • Særligt sensitive bliver stærkere påvirket af indre og ydre miljøer
 • Nogle særligt sensitive er også nyhedssøgende
 • Der er omkring lige mange kvinder og mænd, der er særligt sensitive

Hvad betyder det at være særlig sensitiv?

At have det særligt sensitive personlighedstræk (HSP), indebærer, at man er ekstra påvirkelig i forhold til stimulering og sanseindtryk. Man har derfor, som særlig sensitiv, brug for at bearbejde disse indtryk.

Det kan for eksempel være udefrakommende indtryk, lys, lyde eller lugte. Det kan også være indre stimuli i form af uro og smerte samt reaktioner på ens egne eller andres følelser, humør og stemning.

Forskning indenfor HSP har vist, at 15-20% af befolkningen er født med et særligt sensitivt nervesystem, som gør, at alle indtryk blive bearbejdet mere i dybden i forhold til personer, der ikke er særligt sensitive.

Karaktertræk hos mennesker der er særligt sensitive:

 • Høj intelligens
 • Høj retfærdighedssans
 • Stor indlevelsesevne
 • Tilbøjelig til at være mere indadvendt
 • Større evne til empati
 • Større påvirkelighed i forhold til både positive og negative indtryk
 • Større evne til refleksion
 • Større evne til fordybelse
 • Kreative evner
 • Høj etik
 • Gode til at observere
 • Større behov til at være alene med ro, hvor indtrykkene kan bearbejdes
 • Tilbøjelig til at føle sig overvældet i situationer med mange indtryk

Som særligt sensitiv vil du ofte lægge mærke til stemninger og nuancer, som andre mennesker i din omgangskreds ikke lægger mærke til. Det kan være udmattende, idet du bruger ekstra meget energi på at bearbejde sanseindtryk og oplevelser i forhold til, hvad gennemsnittet ellers vil gøre. Samtidig vil du måske opleve en styrke i din evne til refleksion, empati og nærvær.

Særlig sensitiv behandling

At være særlig sensitiv er en gave, som indeholder dybe, inderlige og specielle kompetencer, der fortjener værdsættelse af dig, som har de fine karaktertræk. Det fortjener at blive værdsat af dine omgivelser, som måske ikke ved, at du besidder disse særlige egenskaber, før du fortæller dem det.

Med et terapiforløb hos mig kortlægger vi, hvor gaverne i det sensitive ligger, og hvor udfordringerne opstår. Der er nemlig masser af gode ting i det at være særlig sensitiv, og det skal du med den rette behandling lære at håndtere og finde glæde i.

Ved hjælp af kombinationen af de nye tilgange, får du gennem særlig sensitiv behandling hos mig personlig udvikling, mentalisering mv. lavet det filter, der gør, at du kan mestre din hverdag som særlig sensitiv og leve et godt liv med det, uden det tager alle dine kræfter og ressourcer.

Få professionel hjælp til HSP behandling

At gå i terapi for HSP kan hjælpe dig med at:

 • Lære din sensitivitet og dig selv bedre at kende
 • Få en dybere forståelse af din sensitivitet
 • Mærke dine egne behov og grænser at kende og lære at leve ud fra dem
 • Lære at sige til og fra
 • Acceptere og rumme din særlige sensitivitet
 • Opbygge et sundt og solidt selvværd
 • Forebygge og håndtere overstimulering i din hverdag
 • Håndtere strategier og værktøjer i hverdagen

Når du forøger dine kompetencer på ovenstående områder, gør det dig samtidig i stand til at stole mere på din intuition, og du får opbygget dit selvværd, fordi du bliver bedre i stand til at mærke efter og sætte grænser. Du bliver dermed også i stand til at skabe sundere og dybere relationer til andre mennesker.

Hvis du føler, at du kan genkende dig selv i noget af ovenstående, og gerne vil have nogle konkrete værktøjer til, hvordan du tackler en hverdag som særlig sensitiv, så er du velkommen til at kontakte mig på telefon 23 44 16 02 eller sende en mail til connie@jegindsigt.dk. Jeg vil herefter vende tilbage til dig hurtigst muligt.