Parterapi Aarhus

Hjælp til at løse udfordringer i parforholdet

Par, som vælger sammen at gå i terapi, har ofte problemer eller udfordringer i deres fælles relation, som er svære, for ikke at sige umulige, for parret at løse uden en udefra kommende støtte.

At vælge at gå sammen i terapi, kan være en særdeles god og givende investering i forholdet. En pejling i ens forhold, hvor man sammen skaber en mulighed for hinanden, om at finde frem til kernen der driver værket.

Altså ”Vil jeg dig, og vil du mig?” og ”Hvad skaber grundlag for, at vi to er sammen ?”

Mangler gnisten?

Ofte er parret i en ulykkelig og svær situation. Årsager kan være mange, skænderier om hverdagsting, følelsen af ofte at stå alene med ansvar for børnene eller for ansvar at hverdagens økonomiske hjul kører rundt, fornemmelsen af svigt fra ens partner, inderligheden og kærligheden mellem jer er måske pludselig ikke den bærende kraft mere.

”Hvor er ømheden og interessen for min mand eller hustru blevet af?”

”Kan eller skal vi overhovedet blive sammen?”

Terapien vil hjælpe med at kigge bagved problemstillingerne set fra begges udgangspunkt, og ved at gå dette skridt dybere og ind bag ved konflikterne, opstår der en anderledes forståelse for hinanden og en dybere gensidig respekt, som ofte skaber klarsyn over situationen. Dette klarsyn giver mulighed for at kunne træffe konstruktive og gode valg forholdet.

Alvorlige hændelser i livet?

Parterapi kan også være en mulighed for par, som har brug for tale om alvorlige hændelser i deres liv, svære sygdomsforløb, tab af nære personer eller ulykker.

Når vi bliver alvorligt syge, når vi mister nære og kære personer eller kommer ud for uheld, bliver vi rystede i vores grundvold. Vores indre system vakler og vi finder det, som en næsten umulig opgave at komme videre i livet og genfinde vort fodfæste. I disse situationer mærker vi, at vi er sårbare og har ekstra meget brug for at blive holdt af og set af vores partner. Måske kan han/hun ikke fornemme dette og ved ikke, hvad vi konkret har brug for, fordi vi i vores sorg og tab ikke kan give udtryk for vores behov for den andens forståelse og omsorg.

Lad parforholdet få professionel hjælp

Parterapien kan give dette spillerum for, at følelserne bliver udtrykt overfor og sammen med hinanden. Herved kan der skabes en gensidig forståelse, der fører til muligheder for at kunne handle anderledes i forhold til hinandens ønsker og behov.

Parterapi kan også være et rigtigt godt valg i et nyetableret forhold. At i talesætte sine værdier, forventninger, mål i livet, for her igennem at få en større og bedre forståelse for ens partners indre.

Der bliver i terapien taget lige meget hensyn til begge parter, ingen bliver forfordelt. Det er psykoterapeutens ansvar at sørge for, at I begge føler jer mødt og set i terapien.

Hvis du føler du kan genkende dig selv i noget af det skrevne, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 23 44 16 02 eller på mail connie@jegindsigt.dk

Se min fulde prisliste her.