Metoder

Det hele menneske

Som psykoterapeut arbejder jeg ud fra et holistisk menneskesyn, dvs. et helhedssyn. I mit arbejde som sygeplejerske er det desværre ofte diagnosen, som der tales om før end patienten. Dette sker ikke i min psykoterapeut praksis. Her ser jeg dig som dig og ikke som “En angst“, “En depression” eller “En traumatisk konflikt”.

Som din/jeres psykoterapeut tillader jeg mig at vælge den terapimetode/form, som jeg finder bedst for dig ud fra den problemstilling eller det besvær, du kommer med til mig. Den valgte terapiform er derfor også mit ansvar. Alt god terapi handler om, at klienten/klienterne i terapien føler sig set, mødt og hørt præcist der, hvor vedkommende er i det givne nu af psykoterapeuten.

De metoder jeg fortrinsvis benytter:

Krops- og gestaltterapi

Her arbejder du og jeg med låste situationer i dit indre psykiske system. Du arbejder med at lære dine handlemuligheder at kende, hvorved du fornemmer, at din bevægelsesfrihed vokser både i din indre og din ydre verden.

Kognitiv terapi

Her arbejder du og jeg ud fra præcise, konkrete situationer og tanker fra din hverdag. Du mærker og genkender konflikter, som igen og igen opstår og som du ikke formår at takle på en fornuftig og ordentlig vis. Du ønsker og vil det, men noget forhindrer dig i at kunne gøre det som er rigtigt for dig. Du sidder ligesom fast i et mønster, du ikke ved, hvordan du ændrer.

Klientcentreret terapi

Her arbejder du og jeg ud fra tre kernebetingelser;

  1. min, som psykoterapeut, ubetinget positive anerkendelse af dig som klient
  2. min, som psykoterapeut, empatiske forståelse af dig som klient
  3. min, som psykoterapeut, kongruens, det vil sige, jeg skaber balance mellem dig og mig i sessionen ved ikke at dirigere dig som klient gennem spørgsmål fra min side.

Dit reflekterende jeg

Mine tanker, meninger og holdninger til det, du har brug for at komme frem med i terapien genspejler jeg med din ord og vendinger.

Det vil sige, at jeg ikke svarer på dine spørgsmål, men lader dig selv arbejde dig frem til mulige og for brugbare løsninger, for at kommer videre i livet. Jeg er din katalysator mellem dine spørgsmål og dine svar, som dermed giver en ny og anderledes mening for dig, når du gør dine ord og tanker bevidste.

Carl Rogers er grundlægger af Klientcentreret Psykoterapi.

Parterapi: Her arbejder jeg sammen med jer som par, ved at give plads til jer begge, så jeres relation får mulighed for at lykkes. Jeg vil skabe rum så begge føler ligeværd og respekt og at ingen bliver forfordelt.

Mulighed for terapi i eget hjem

Ved ” terapi i eget hjem” forstår jeg, at jeg kommer og holder den psykoterapeutiske samtale i dit hjem, i dine egne trygge omgivelser.

De klienter, som jeg har besøgt i eget hjem, har enten haft et fysisk handikap, haft små børn de ikke kunne få passet eller været så angstprægede, at de ikke kunne forlade deres hjem.

Ved terapi i eget hjem tillægges transportomkostninger – læs mere om udgifterne hertil under Priser.