”Tankerne overvælder mig, der er ingen ro inden i.” Tankerne bestemmer, de bliver ved igen og igen kommer de.

”Du skal være perfekt”,  siger tankerne ”Du bliver PERFEKT, hvis du holder op med at spise. Det er dig der styrer, du har kontrollen. YES når jeg er perfekt bliver jeg lykkelig.”

Eller

”Du skal bare spise, lige om lidt bestemmer jeg,  at du går ud og kaster op, så har vi begge to opnået det ,

vi gerne ville”, siger tankerne.

Måske genkender du disse automatiske tanker. En spiseforstyrrelse er en forstyrrelse i dit tanke mønster. En spiseforstyrrelse er en afhængighed. En afhængighed som er falsk.

Hvad er en afhængighed?

En afhængighed opstår i os, bliver skabt i os, når vi ikke får dækket vore grundlæggende behov.

En afhængighed mærkes, når vi ikke kan leve uden at få dækket vores ”falske skabte behov”. Når vi føler livet bliver meningsløst og værdiløst, med mindre vi får dækket vores behov. Når vi vil gøre alt, lyve, stjæle, være selvskadende, måske være ondskabsfulde overfor andre, for at opnå vores mål.

HØJ SELVVÆRD,  STÆRKT SELVBILLEDE, KONTROL, PERFEKTION, SELVBESTEMMELSE, LYKKE

Hvad er et grundlæggende behov?

Dit og mit og alle menneskers grundlæggende behov,

At få mad og drikke i det omfang vi har brug for det

At få mulighed for at komme af med vores affalds stoffer, urin og afføring.

At have sted at bo.

AT FÅ KÆRLIGHED, BERØRING, OMSORG fra andre mennesker og fra os selv

At blive SET, HØRT. MØDT  i verden, lige præcist som vi er.

Får at kunne være sunde mennesker, som er tilfredse og tilpasse i vores liv, skal vi have opfyldt vores basale behov. Konsekvensen af vi ikke får opfyldt vores behov, kan skabe en forstyrrelse i os.

Forstyrrelsen der bliver skabt i os er

MADEN STYRER MIG.

Enten ingen mad eller alt får meget mad.

Vi har med vores vilje skabt en gennemgribende adfærds ændring i os, vores vilje og ønske til at have fuld kontrol over vores eget liv er blevet forvrænget til en usund forstyrrelse

Virkeligheden er i stedet at vi har, mistet kontrollen over vores liv og spiseforstyrrelsen bestemmer suverænt. Vores sunde fornuft og vores dømmekraft er sat ud af funktion.

Måske mine tanker giver dig nogle eftertanker.  Der findes støttende og sunde værktøjer til at du kan ændre din adfærd. Jeg kan være en støtte for dig på din vej ud af forstyrrelsen.

Hvis du føler du kan genkende dig selv i noget af det skrevne, er du meget velkommen til at kontakte mig på 23 44 16 02 eller på mail connie@jegindsigt.dk

Se min fulde prisliste her