• Hvad tænker du ?
  • Hvad mærker du efter din tanker?
  • Hvilken impuls får du i kroppen, efter du har mærket tanken i kroppen?
  • Hvordan er din handling i forhold til din umiddelbare impuls i Nu`et ?

Dette er grundessensen i kognitiv terapi. Gennem bevidstgørelse af dine handlinger, kan du opnå en konstruktiv forståelse af dine handlinger i alle mulige situationer i dit liv. En mere konstruktiv forståelse kan du derfor bruge til at lære at handle anderledes i den enkelte situation. Lære at handle på en mere konstruktiv måde for dig. Måske handler du helt automatisk og uden at tænke nærmere over hvorfor! Kognitiv terapi, kan give dig en forståelse for din automatiske handlinger og kigge bagom dine mønstre og vaner. Dermed bliver det dig, der bevidst bestemmer dine handlinger og ikke dine vaner og mønstre, som bestemmer for dig.