”De 12 Jeg-funktioner anvendt i praksis”

 Begrebet `Jeg funktioner´ har sin oprindelse i Sigmund Freuds teorier omkring jeg´ets opbygning, struktur og individuelle funktion. Hver jeg funktion er mere eller mindre rationel, realistisk og funderet i den enkelte. Hver jeg funktion er forskellig i betydning, i forhold til adaption og tilpasning i hver af os. De 12 jeg funktioner som jeg arbejder med er; Realitetstest, dømmekraft, fornemmelse af virkeligheden og af selvet, objektrelationer, regulering og kontrol af drift og affekt, tankeprocesser, adaptiv regression i Jegets tjeneste, forsvarsmekanismer, stimulus barriere, autonom fungeren, synteteseskabende integration, mestrings kompetence og  samspillet mellem funktionerne. Teorierne bag disse jeg funktioner udspringer fra Leopold Bellak m fl.

De 12 Jeg funktioner

 1. Realitetssans
 2. Dømmekraft
 3. Virkelighedsfornemmelse
 4. Objektrelationer
 5. Regulering og kontrol af drift og affekt
 6. Tankeprocesser
 7. Adaptiv regression i forhold til at passe på din kerne struktur
 8. Forsvarsmekanismer
 9. Stimulus barriere
 10. Autonom fungerende mønstre
 11. Synteseskabende integration
 12. Mestrings kompetencer

Bevidstgørelsen af de enkelte funktioner i dig som klient og det samspil som kontinuerligt pågår mellem funktionerne inde i dig. Der er forholdsvis stor stabilitet i niveauet af jeg funktioner hos de fleste af os, dog er det også et faktum at angst, sorg, traumer, uforudsigelige hændelser bringer ubalance i vores ”Jeg”. Vores sinds forsvarsmekanismer aktiveres autonomt, dog er det også sådan at jo større vores kendskab er til vore måder at fungere og reagere på, jo lettere kan vi bringe os selv tilbage på rette vej i forhold til trivsel, velvære og stabilitet i vort liv. At kende dine egne jeg funktioners styrker og svagheder er i min verden er gave til dig selv, når de ses i forhold til f.eks store følelser og indre tilstande som;

 • angst
 • vrede
 • sorg
 • selvværd / selvtillids problematikker
 • ensomhed
 • tankemylder
 • stress
 • følelse af at være forkert
Læs også:  Forsvar og sindets evne til at beskytte sig selv

At lære dine indre aktører at kende er en helt særlig og overordnet styrings mulighed, som du altid har med
dig. Funktionerne ligger i dig, klar til at blive opdaget og taget i bevidst i brug. Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du er nysgerrig på at kigge ind i dit ”Jeg” (Teorierne bag disse jeg funktioner udspringer fra Leopold Bellak, psykolog, psykoanalytiker og psykiater fra Wien, 1916 til 2000.)

Mit navn er Connie Skammelsen og jeg er Psykoterapeut i Århus og jeg anvender De 12 Jeg-funktioner i min praksis