Connie Skammelsen, født 1962 og uddannet som sygeplejerske i 1987. Jeg har som sygeplejerske primært arbejdet med akutte traumer, smerter, kriser, angst, tab og sorg. Mit mangeårige arbejde inden for cancer (kræft) samt medicinske og kirurgiske hjerte- og lungesygdomme,  har givet mig en balast og grundfundament, der sammen med min personlighed i øvrigt, vil kunne støtte dig på din vej fremad i livet.

Jeg er mor til tre skønne nu voksne børn, svigermor til tre svigerbørn, mormor og farmor til mine to børnebørn. Jeg bor sammen med min dejlige kæreste og startede i marts 2012 min egen samtalepraksis som psykoterapeut, sideløbende med mit arbejde som sygeplejerske. I juli 2013 til september 2014, har jeg været kollega til fire kvinder, der hver især praktiserer forskellige former for holistisk behandling. Jeg har fra oktober 2014 valgt at indgå i et nyt praksisfællesskab med Psykologerne Frederiksbjerg, hvor jeg er kollega med Charlotte, Marianne, Klaus, Connie og Kristina, som alle fem er psykologer med hver sit specialeområde.

I foråret 2016 har jeg sagt farvel til Psykologerne på Frederiksbjerg og har valgt at starte i Klinik fællesskabet Rosensgade 24 i Aarhus C. Dette klinikfællesskab består af en bred vifte af dejlige dygtige mennesker, som hver og en arbejder indenfor terapeutiske behandlings felter. Jeg føler virkelig, jeg har fundet min rette plads i dette fællesskab.

Som autoriseret sygplejerske og certificeret psykoterapeut har jeg en skærpet tavshedspligt og er underlagt Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til journalisering og behandling af personfølsomme oplysninger. Derfor udfylder du altid som start i et terapiforløb hos mig en samtykkerklæring, som er et lovkrav ifølge Datatilsynet.

Jeg er forfatter til bogen ”Smertegrænsen”, som udkom i 2011.

Jegindsigt er mit hjertebarn – min praksis, hvor jeg tilbyder dig at blive mødt, set og hørt gennem dyb intensiv samtaleterapi.

Jeg har valgt åkanden som symbol på individet. Åkandeblomsten, som langsomt tager form fra en lille knop til en stor udfoldet blomst, hvor jeg ser hvert eneste blad enkelt stående, rank og stolt, løftet op mod lyset og livet. Som at følge livsprocessen for den enkelte fra foster til færdig udvokset menneske.

Hos mig, vil du som åkandeblomsten få støtte til selv at kunne folde dig ud. Blad for blad vil du kigge på de enkelte dele inden i dig. Side for side af dig bliver mødt, set og hørt. Du vil opdage metoder, som vil give dig andre og nye muligheder for at arbejde med dit indre og skabe bevægelse i dig. Ved at få disse nye erkendelser og oplevelser af dig selv og med dig selv i et trygt og forstående psykoterapeutisk rum, får en bevidsthed om din evne til at kunne hele dig selv, hele de sår dit sind af forskellige grunde måske har fået.

Det gode liv består af mange fuldendte og vellykkede processer, og det er ikke det, du og jeg bliver udsat for, der bestemmer vores liv, men hvad vi gør med det, når vi udsættes for det.

Beskrivelse af begrebet jeg indsigt:

”Jeg indsigt” er grundlæggende det at kunne være i verden, som den du er. Tag den plads i virkeligheden du har brug for.

Vores jeg består af bevidste og ubevidste samt fortrængte dele. I vores del af verden, leves meget af livet uden for os selv. Det er ofte lettere at forholde sig til virkeligheden uden for dig selv, end at forholde sig til den virkelighed, der udspiller sig inden i dig.

Når du af forskellige grunde tvinges til at stoppe op i livet betyder det, at du må ofte må kigge nærmere på de omstændigheder, der bragte til dette stop, for igen at skabe balance i dit liv. Følelserne som er i spil kan spænde vidt fra sorg, tab, vrede, opgivenhed, isolation, u-elskethed og angst.

Du står stille. Dit liv står stille. Men i stilheden og intetheden findes bevægelse. Bevægelse mellem dit indre og dit ydre jeg.

At lære dit “jeg” bedre at kende, er at give dig selv en gave for livet. Samtidigt vil du opleve, at du bestemmer, hvordan du færdes og agerer i forhold til din virkelighed og du alene har ansvaret for dig selv og dit liv.

Ved at opdage, lære at acceptere og anerkende dig selv såvel med dine skyggesider som dine gode sider, vil du tage din plads i livet.  Du vil kunne bevæge dig frit og føle du lykkes. Du bliver tilpas og tilfreds, fremfor at føle dig fastlåst.

Du er dig med alt, hvad du indeholder. Du alene har nøglen til et meningsfuldt og godt liv.

“Livsberøring, er at mærke livet og føle livet ved at tale med dit lyttende hjerte.”